Статті
Ґрунти
Ґрунти
11 Листопада 2016 119

Ґрунти - це гірські породи, техногенні утворення, що являють собою багатокомпонентну і різноманітну геологічну систему та є об’єктом інженерно-господарської діяльності людини.

Типи МКБР для конструктивних елементів
Типи МКБР для конструктивних елементів
11 Листопада 2016 152

координатний розмір - це проектна відстань між координатними осями будівлі; конструктивний розмір - це проектний розмір елемента, який відрізняється від координатного розміру на величину двох конструктивних зазорів або конструктивного шва d=20 ...

Планувальний елемент
Планувальний елемент
11 Листопада 2016 150

Планувальний елемент - це горизонтальна проекція об’ємно-планувального елемента.

Об’ємно планувальний елемент
Об’ємно планувальний елемент
11 Листопада 2016 172

Об'ємно-планувальний елемент - це частина будівлі, яка має основні координатні розміри: прогін, планувальний крок, висоту поверху.

Координатна вісь
Координатна вісь
11 Листопада 2016 160

Координатною віссю називають будь-яку лінію перетину координатних площин, яка визначає розчленування будівлі на модульні кроки, прогони і висоти. Ці осі в прямокутних координатних системах розміщують у взаємно перпендикулярних напрямах. До них ...

Модульний розмір
Модульний розмір
11 Листопада 2016 151

Модульний розмір - це розмір, який дорівнює або кратний основному або похідному модулю в межах, встановлених для нього зоною застосування.

Подрібнений модуль
Подрібнений модуль
11 Листопада 2016 126

Подрібнений модуль (субмодуль) - це похідний модуль розміром менше основного: 1/2М, 1/5М, 1/10М, 1/20М/1/50М і 1/100М.

Укрупнений модуль
Укрупнений модуль
11 Листопада 2016 127

Укрупнений модуль (мультимодуль) - це похідний модуль розміром більше основного в ціле число раз: ЗМ, 6М, 12М, 15М, 30М і 60М.

Основний модуль
Основний модуль
11 Листопада 2016 156

Основний модуль - це модуль, прийнятий за основу для призначення похідних від нього модулів. Величина основного модуля прийнята 100 мм і позначається літерою М.

Модуль
Модуль
11 Листопада 2016 146

Модулем називають умовну одиницю виміру, яку використовують для координації об’ємно-планувальних розмірів будівель та споруд, їх елементів, деталей і будівельних виробів.

Модульна координація розмірів у будівництві (МКРБ)
Модульна координація розмірів у будівництві (МКРБ)
11 Листопада 2016 195

Модульна координація розмірів у будівництві являє собою сукупність правил взаємного узгодження розмірів об’ємно-планувальних і конструктивних елементів будівель та споруд, будівельних виробів і обладнання на базі модуля.

Типова серія
Типова серія
11 Листопада 2016 152

Типова серія - це набір будівель різних параметрів, складених із взаємно сумісних конструкцій.