Статті
Координатна вісь
Координатна вісь
11 Листопада 2016 82

Координатною віссю називають будь-яку лінію перетину координатних площин, яка визначає розчленування будівлі на модульні кроки, прогони і висоти. Ці осі в прямокутних координатних системах розміщують у взаємно перпендикулярних напрямах. До них ...

Модульний розмір
Модульний розмір
11 Листопада 2016 72

Модульний розмір - це розмір, який дорівнює або кратний основному або похідному модулю в межах, встановлених для нього зоною застосування.

Подрібнений модуль
Подрібнений модуль
11 Листопада 2016 51

Подрібнений модуль (субмодуль) - це похідний модуль розміром менше основного: 1/2М, 1/5М, 1/10М, 1/20М/1/50М і 1/100М.

Укрупнений модуль
Укрупнений модуль
11 Листопада 2016 53

Укрупнений модуль (мультимодуль) - це похідний модуль розміром більше основного в ціле число раз: ЗМ, 6М, 12М, 15М, 30М і 60М.

Основний модуль
Основний модуль
11 Листопада 2016 74

Основний модуль - це модуль, прийнятий за основу для призначення похідних від нього модулів. Величина основного модуля прийнята 100 мм і позначається літерою М.

Модуль
Модуль
11 Листопада 2016 67

Модулем називають умовну одиницю виміру, яку використовують для координації об’ємно-планувальних розмірів будівель та споруд, їх елементів, деталей і будівельних виробів.

Модульна координація розмірів у будівництві (МКРБ)
Модульна координація розмірів у будівництві (МКРБ)
11 Листопада 2016 105

Модульна координація розмірів у будівництві являє собою сукупність правил взаємного узгодження розмірів об’ємно-планувальних і конструктивних елементів будівель та споруд, будівельних виробів і обладнання на базі модуля.

Типова серія
Типова серія
11 Листопада 2016 71

Типова серія - це набір будівель різних параметрів, складених із взаємно сумісних конструкцій.

Типізація
Типізація
11 Листопада 2016 87

Типізацією називають технічне направлення, яке дозволяє багаторазово здійснювати будівництво як окремих конструкцій, так і цілих будівель на основі відбору кращих проектних рішень з технічної та економічної точок зору.

Стандартизація
Стандартизація
11 Листопада 2016 96

Стандартизація - це виконання вимог до елементів та конструкцій будівель і споруд, що регламентуються нормативними документами. В Україні роботу зі стандартизації в будівництві організовує і затверджує Держбуд. На початок 1992 року в будівництві ...

Уніфікацією
Уніфікацією
11 Листопада 2016 75

Уніфікацією називають встановлення доцільної однотипності об’ємно-планувальних та конструктивних рішень будівель і їх конструкцій з метою скорочення кількості типів розмірів та забезпечення взаємозаміни будівельних виробів. Уніфікують: ...

Горизонтальні несучі конструкції будівель
Горизонтальні несучі конструкції будівель
11 Листопада 2016 104

Горизонтальні несучі конструкції будівель, як правило, однотипні, являють собою жорсткий диск (збірний, монолітний або збірно-монолітний).