Статті
Екологічні права громадян України
Екологічні права громадян України
21 Серпня 2014 472

Згідно статті 9 Закону України – “Про охорону навколишнього природного середовища”. Кожний громадянин України має право на: а) безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище; б) участь в обговоренні та внесення пропозицій ...

Термін розгляду звернень громадян
Термін розгляду звернень громадян
21 Серпня 2014 250

Згідно статті 20 Закону України – “Про звернення громадян ”. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше ...

Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення
Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення
21 Серпня 2014 575

Згідно статті 7 Закону України – “Про звернення громадян”. Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням ...

Вимоги до звернення
Вимоги до звернення
21 Серпня 2014 229

Згідно статті 5 Закону України – “Про звернення громадян”. Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим ...

Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів
Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів
21 Серпня 2014 333

Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря ...

Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
21 Серпня 2014 661

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища
Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища
21 Серпня 2014 625

Згідно статті 12 Закону України – “Про охорону навколишнього природного середовища”. Громадяни України зобов'язані: а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону ...

Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення охорони атмосферного повітря
Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення охорони атмосферного повітря
21 Серпня 2014 534

Згідно статті 22 Закону України – “Про охорону атмосферного повітря”. Для забезпечення охорони атмосферного повітря впроваджуються організаційно-економічні заходи, що передбачають: екологічний податок; { Абзац другий статті 22 із змінами, ...

Регулювання діяльності, що впливає на погоду і клімат
Регулювання діяльності, що впливає на погоду і клімат
21 Серпня 2014 687

Згідно статті 16 Закону України – “Про охорону атмосферного повітря”. Діяльність, спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, може провадитися підприємствами, установами, організаціями та громадянами ...

Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради
Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради
21 Серпня 2014 1301

Згідно статті 52 Закону України – “Про місцеве самоврядування в Україні”. 1. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені цим Законом до відання ...

Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
21 Серпня 2014 847

Згідно статті 28 Закону України – “Про місцеве самоврядування в Україні”. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: 1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на ...

Порядок формування та затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги
Порядок формування та затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги
21 Серпня 2014 3526

Згідно статті 31 Закону України – “Про житлово-комунальні послуги” (Розділ VII - Основні принципи тарифоутворення та оплати житлово-комунальних послуг). 1. Порядок формування тарифів на кожний вид житлово-комунальних послуг другої групи (пункт 2 ...