Статті

Сітки і каркаси

Опубліковано: Грудень 31, 2013 240
мал. 1. Розташування робочої арматури в зварних сітках: а - у напрямку більшого розміру, б - у напрямку меншого розміру; в - у двох напрямках; г - робочі стрижні не доведені до краю сітки.

мал. 1. Розташування робочої арматури в зварних сітках: а – у напрямку більшого розміру, б – у напрямку меншого розміру; в – у двох напрямках; г – робочі стрижні не доведені до краю сітки.

З розглянутих видів арматури виготовляються зварні або в’язані сітки для армування плит, зварні плоскі і просторові каркаси або в’язані каркаси з хомутами і відгинами для армування балок, ригелів і колон.

Слід, як правило, застосовувати зварні, а не в’язані сітки і каркаси. Не рекомендується застосовувати зварні сітки і каркаси в конструкціях, які піддаються впливу багаторазово повторюваних рухомих і пульсуючих навантажень. У цих випадках необхідно застосовувати в’язану арматуру.

Зварні сітки. Слід віддавати перевагу звареним сіткам заводського виготовлення, що поставляється метизною промисловістю, а не сіткам, на будівельних майданчиках.

Розрізняють зварні сітки з поздовжньою робочою арматурою (мал. 1, а), з поперечною робочою арматурою (мал. 1, б) і з робочою арматурою в обох напрямках (мал. 1, в). Останні застосовуються для армування плит, опертих по контуру. Крім сіток, в яких всі робочі стрижні доводяться до краю сітки, можливе застосування сіток, в яких частина робочих стержнів (за розрахунком) не доводить до краю сітки (мал. 1, г) відповідно до епюри моментів.

Ширина зварних сіток по осях крайніх стержнів, розміри осередків t і t1 діаметри стрижнів d і d1 сіток дані в табл. 1.

табл. 1. Сортамент зварних сіток по ДСТУ 8478-66
Марка сітки Відстань по осях між стержнями в мм Діаметри стрижнів в см Ширина сітки B по осях крайніх стержнів у мм
поздовжніми t поперечними t1 поздовжніх d поперечних d1
250/250/3/3 200 250 3 3 900, 1100, 1400, 1500, 1700, 2300, 2500, 2700, 2900
150/250/3/3 150 250 3 3
200/250/4/3 200 250 4 3
150/250/4/3 150 250 4 3
200/250/5/4 200 250 5 4
150/250/6/4 150 250 6 4 900, 1100, 1500, 2300, 2500, 2700, 2900
100/250/6/4 100 250 6 4
150/250/9/5 150 250 9 5
100/250/9/5 100 250 9 5
250/200/3/4 250 200 3 4 900, 1100, 1300, 1700, 2300, 2900, 3500
250/150/3/4 250 150 3 4
250/150/4/5 250 150 4 5
250/200/4/8 250 200 4 8
250/150/5/9 250 150 5 9
200/200/3/3 200 200 3 3 1100, 1300, 1400, 1500, 1700, 2300, 2500, 2700, 2900, 3500
150/150/3/3 150 150 3 3
100/100/3/3 100 100 3 3
200/200/5/5 200 200 5 5
100/100/5/5 100 100 5 5
150/150/7/7 150 150 7 7
100/100/7/7 100 100 7 7
200/200/8/8 200 200 8 8 2300, 2500
200/200/9/9 200 200 9 9
150/150/9/9 150 150 9 9
100/100/8/8 100 100 8 8
100/100/9/9 100 100 9 9
Зліва - зварна рулонна сітка, праворуч - зварна плоска сітка

Зліва – зварна рулонна сітка, праворуч – зварна плоска сітка

Крім сортаментів сіток, наведених у таблиці, за домовленістю між замовником і заводом виробником можливе виготовлення сіток, не передбачених сортаментом при дотриманні вимог, обумовлених заводом.

Зварні каркаси для армування балок складаються з поздовжніх стрижнів (працюючих без відгинів і монтажних) і поперечних, з’єднаних в місцях перетину контактним електрозварюванням. Каркаси бувають плоскі з одностороннім розташуванням поздовжньої арматури (табл. 2) і просторові, складені з двох і більшого числа плоских каркасів. Габарити плоских каркасів A, B і діаметри стрижнів d1, d1 і d2 показані на малюнку.

Типи зварних каркасів, виготовлених на багатоелектродних машинах за допомогою контактного точкового зварювання

Типи зварних каркасів, виготовлених на багатоелектродних машинах за допомогою контактного точкового зварювання

табл. 2
Тип каркаса Розміри в мм
B c u v v1 c1
I 75-725 від 15 до 300 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 Не меньше 100 50, 75 і більше від 15 до 200
II 200-725
III 200-725
IV 300-725
V 400-725

Примітки:
1. Для виготовлення зварних сіток застосовується звичайний арматурний дріт діаметром 3-7 мм і стрижні зі сталі класу А – III діаметром 6-9 мм. Допускається застосування стрижнів зі сталі класу А -I.
2. Зварні сітки при поставці підрозділяються на рулонні й плоскі.
Для плоских сіток ширина B не повинна перевищувати 2500 мм, а довжина L – 9 м; допускається за згодою сторін збільшення довжини до 12 м.
Діаметри поздовжніх стрижнів в рулонних сітках не повинні перевищувати 7 мм (6 мм – для сіток зі сталі класу А – III).

Армування балки просторовим каркасом

Армування балки просторовим каркасом

Найчастіше застосовуються зварні каркаси з одностороннім розташуванням поздовжніх стрижнів, стрижні укладаються на відстані, рівними діаметру стрижня, але не менше 25-30 мм.

Площа поздовжньої і поперечної арматури визначають розрахунком. На мал. 2 приведена балка, армована просторовим каркасом.

Для забезпечення доброякісного зварювання та необхідної міцності анкерування співвідношення діаметрів зварюваних стержнів рекомендується приймати по табл. 3. Зварювання всіх місць перетину стрижнів в каркасах є обов’язковою незалежно від діаметра і виду робочої арматури. Відстань між поперечними стрижнями в каркасах може бути прийнята однаковою по всій довжині балки і розрахованою по поперечній силі у опори. Це дещо збільшує витрату сталі, але спрощує виготовлення каркаса.

табл. 3. Співвідношення між діаметрами зварюваних стрижнів і мінімальні відстані між стержнями в зварних сітках і каркасах, виготовлених за допомогою контактного точкового зварювання
Діаметри стрижнів одного напрямку d1 в мм 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40
Найменші допустимі діаметри стрижнів іншого напрямку d2 в мм 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 6 8 8 10 10 12 12
Найменші допустимі відстані між осями стрижнів одного напрямку uмін. і vмін. в мм 50 50 50 50 75 75 75 75 75 100 100 100 150 150 150 200 200
Найменші допустимі відстані між осями поздовжніх стрижнів v1мін. при дворядному їх розташуванні в каркасі в мм 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50 60 70 80

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *